Termik Santral Nedir?
Ülkemizde son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz aynı zamanda bir çok çevre platformunun ya da termik santral yapılması planlanan şehir / bölgelerde insanların karşı olduğu termik santraller nedir ? Termik santral ne amaçla kullanılır? Termik santral mazot, gaz ya da kömürden elde edilen ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan merkezlerdir.

Termik santral her bölgeye kurulabilir mi?
Termik santralin kurulacağı yerlerde öncelikle enerji alanının yakınlığı ön plana tutulur, aynı zamanda geniş ve düz bir arazi de, su kaynağına yakın ya da su kaynağının rahatlıkla ulaştırılabileceği bölgelerde kurulabilir. Türkiye’deki termik santrallerin enerji kaynakları Fuel Oil, Taş Kömürü, Linyit, Motorin, Jeotermal ve Doğal Gaz türlerindedir. Ülkemizde şu an işleyen 40’a akın Termik santral bulunmaktadır. Bu termik santrallerden ise ülkedeki elektrik enerjisinin yalnızca yüzde 48’si sağlanabilmektedir. Yani yüzde 52’sini hala daha dışarıdan aldığımız bir enerji türüdür. Bunun aşılabilmesi için Türkiye’nin birden fazla bölgesine termik santral projeleri yürütülmektedir ve miladını doldurmuş termik santrallerin rehabilite çalışmaları yapılmaktadır. Rehabilite edilemeyecek duruma gelen termik santraller ise yıkılıp yerine yenileri yapılması planlanmaktadır.

Termik santrallerde yakılan kömür kirliliklerinin yanı sıra külleri de çevreye zarar vermektedir. Ancak zararlı bu maddelerin önlenebilmesi ya da çevreye daha az zarar vermesi için gelişen teknoloji ile birlikte birçok filtreleme modeli yapılabilmektedir.

ABD, Çin, Almanya, İngiltere, Rusya, Endonezya, Polonya, Almanya, Hollanda, İsviçre, Kanada, Kazakstan, Kolombiya ve daha bir çok ülkede bulunan Termik santrallerin birçoğu şehir merkezinin çok yakınında bulunur.

Termik santraller kurulum aşamasından itibaren çevrede tahribata yol açmaktadırlar. Fakat bu tahribat minimum seviye de tutulursa çıkan gazlar tarım ürünlerine, hayvanlara ve su kaynaklarına zararı da minimuma indirebilir.

Termik Santrallerin Yararı var mıdır? Termik Santraller hangi alanlarda değerlendirilebilir?
Termik santrallerde daha çok kalitesiz kömür tercih edilir bu sayede daha ucuz elektrik elde edilir. Aynı zamanda su buharı seviyesine eş olarak neredeyse sınırsız enerji üretimi sağlanabilir. Üretimi kolaydır.

Termik Santral atık ısılarından dünyanın birçok ülkesinde yararlanılmaktadır. Termik santrallerdeki ısı ve güç oranlarına bağlantılı olarak bölge ısıtma sisteminde, sera faaliyetlerinde kullanılabilir. Örneğin Danimarka’da yerel bölge elektriğin yüzde 60’ını ve ısının ise yüzde 75’ini değerlendirmektedir. Bunun bir örneği ise ülkemizde Soma Termik Santralinde sağlanmaktadır. Termik santralin bulunduğu bölgede 16 bin hane ısınması termik santrallerle sağlanmaktadır.  Termik santrallerdeki atık ısının değerlendirilmesi ile verim artışı, çevre kirliliğinde azalma meydana geldiği gibi elektrik ve ısı üretim maliyetleri de düşüş ve enerjide dışa bağımlılıkta azalmaktadır.  Kısacası Termik Santrallerin çevreye yaymak zorunda oldukları ısıları faydaya da dönüştürmek mümkün.