”Ey Türk; üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir?” diyen Bilge Kağan‘ın ataları ve torunlarını tanıyalım. Dünya’yı Titreten 15 Türk Hükümdarı‘nı seçtik. Eklemek istedikleriniz olabilir bunları yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Not: Sıralama büyüklük veya kronolojik sıra değildir tamamen rastgele yapılmış bir sıralamadır.

1-Alp Er Tunga

Efsanevi bir Türk hakanıdır, zaman zaman Saka Hanı olarak bahsedilir. Alp Er Tunga öldü mi? Issız acun kaldi mu? ….. diye aklımızdan gitmeyen onun yuğ törenine ait sagunun bir parçasıdır. Selçukluların 33 atasından biri olarak sayılır. İran-Turan savaşları sırasında pusuya düşürülüp öldürülmüştür. İskenderin ordusunu bozguna uğratmasıyla orduya yön değiştirtmiştir.

2-Mete Han (Oğuz Kağan-Mao Tun)

Büyük Hun İmparatoru, babası Teoman annesi Ay Kaan’dır. Çavuş okunun ve 10’luk sistemin mucididir. Oğuz Kağan destanındaki Oğuz’un Mete olduğu sanılır. Çin’e yaptığı akınlarla haraca bağladı ve kesinlikle devlet ve askeri teşkilatlanma açısından torunlarına örnek oldu.

3-Attila (Atilla)

Tanrının Kırbacı Attila Avrupa Hun İmparatorudur. Batı Roma ve Doğu Romaimparatorluğuna sık sık akınlar düzenleyen Attila Avrupa’da acımasızlığı ile nam salmıştır. Avrupanın büüyük bölümünü eline geçiren ve Roma’yı haraca bağlayan imparator papayıda önünde diz çöktürecek kadar zor durumda bırakmıştı.

4-Alp Arslan

Büyük Selçuklu Devletinin ikinci Sultanıdır. Gerçek adı Muhammed‘dir Türklerin Orta Asya’dan Anadolu‘ya gelişlerine komuta etmiş ve 1071 Malazgirt muhaberesinde 30.000’lik ordusuyla 75.000’lik Bizans kuvvetlerine hezimet yaşatmaya muvvaffak olmuştur ve Anadolu’yu Türk yurdu haline getirmiştir.

5-I.Süleyman(Kanuni Sultan Süleyman)

Tartışmasız yaşadığı devrin tek hakimiydi. Osmanlı‘nın onuncuu padişahı olan Süleyman Türk ordularını Viyana kapılarına kadar dayadı. Çıkardığı kanunname ona ”Kanuni” sıfatını verdi. Bazen İstanbul’dan ordularımla çıkıyorum demesi bile ona savaş kazandırdı.

6-Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal tartışmasız hem kurtuluş harbindeki yönetimiyle hemde sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti‘nin yönetimiyle bu listeye girmeyi ve atalarıyla anılmayı hak ediyor.

7-Bilge Kağan

İkinci Doğu Göktürk Kağanlığının Kağanı Bilge Kağan‘ın en büyük icraatı devlet idaresidir, orduların başına Kül Tigin’i vezirliğe ise Tonyukuk’u getirerek devlet idaresinde taht kavgalarına son vermiş ve devleti yükselişe sokmuştur. Budizm’in yayılması için uğraşmış en büyük hayali ise halkını yerleşik hayata geçirmeye çalışmıştır. Çin’e çok sayıda akınlar yapmıştır onun dönemi Doğu Göktürk için bir refah dönemi olmuştur.

8-Kürşad (Kür-şad)

Göktürk hükümdarı Çuluk Kağan‘ın oğludur ve üvey annesi Çin prensesidir. Babasının ölümünden sonra başa amcası geldi amcasının kötü yönetimi sonunu hazırladı ve başa Sirba geçirildi. Sirba Çin hakimiyetini kabul etti ve Türkler özgürlüklerini yitirdiler, buna karşılık Kürşad ve 40 çerisi hergün kılık değiştirip sokaklarda gezen Çin hükümdarını kaçırmaya yönelik planı hazırladı yalnız o gün fırtınadan dolayı sarayda kalan Çin hükümdarını geri vites yapmadan sarayı basıp kaçırmayı göze alan bir orduydu 40 kişilik çerisi ile Çin sarayını basan Kürşad ve çerisi ne kadar hükümdarı kaçıramasalar ve muhafızları öldürüp kaçarken tek tek öldürülselerde halklarına özgürlüğü kazanacaklarına dair inancı verdiler.

9-Timur (Timurlenk)

Tarihin gördüğü en büyük hükümdar ve askeri dehalardan biri olan Timurlenk Maveraünnehir ile Suriye arasındaki toprakları feth ederek Yıldırım Beyazıt ile yaptıkları savaşı kazanıp Beyazıtı esir almayı başardı. Timur’un amacı Moğol imparatorluğunu yeniden ayağa kaldırmaktı bu amaç uğruna da çok kısa sürede uzun mesafeler kat etti. Ankara savaşını kazandıktan sonra en büyük islami lider konumuna geldi. 1405’te Çin seferinde kulunç yada çıban ölümüne sebebiyet verdi.

10-Teoman

Asya Hun İmparatorluğu‘nun kurucusu, Mete‘nin babası ve bilinen ilk Hun imparatorudur. Türk Boylarını bir arada toplayarak Çin üzerine akınlar yaptı ve Orta Asya’da bir çok halka korkular saldı. Mete’nin 10.000 kişilik ordusuyla üzerine yürümesi ve öldürülmesi ile hayatı son buldu.

11-I. Kılıç Arslan

Kutalmışoğlu Süleyman Şah‘ın oğlu ve Anadolu Selçuklu Devleti‘nin ikinci sultanıdır. Onun başarılarının en büyüğü haçlı ordularına geçit vermemesi ve Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu sürekli tekrar etmesiydi eğer Kılıç Arslanikinci kez haçlı ordularına yenilmiş olsaydı Türkler sonsuza dek Anadolu’dan çıkartılabilirdi.

12- I.Selim (Yavuz Sultan Selim)

Beyazıt‘ın oğlu olan Selim tahta geçtiğinde 2.375.000 km2 olan Osmanlı topraklarını tam 2,5 kat genişleterek 6.557.000 km2’ye çıkarmıştır. Devlet hazinesini gelmiş geçmiş padişahlar arasında en fazla o doldurmuştur. İpek ve Baharat yollarını ele geçirerek Dünya ticaretini eline geçirmiştir. Yavuz Sultan Selim Osmanlı’nın 9. padişahı ve İslam dünyasının 88. halifesidir.

13-Satuk Buğra Han

Buğra Han’ın listede olma sebebi tamamıyle adil idaresi ve islama geçen ilk hükümdar olmasından geçer Stuk Buğra Han Karahanlı Devletinin sınırlarını doğuya doğru genişletip Liao Hanedanlığına bile akınlar yapmıştır.

14-II.Mehmed (Fatih Sultan Mehmed)

Osmanlı İmparatorluğu’nun 7. Padişahıdır. Devlet yönetimi ve askeri dehası peygamber övgüsü alması ile perçinlenmiştir. Bu güzel Sultan daha 21 yaşında iken İstanbul‘un fethini gerçekleştirmesiyle ve askeri icatlarıyla Dünya’yı daha o yaşta titretmeye başlamıştı bile.

15-Cengiz Han (Timuçin)

Timuçin’in ve Moğollar’ın Türk olduğuna dair yapılan araştırmaları baz alarak bu listeye aldığım Moğol İmparatorluğu‘nun kurucusu. Dünya’da kana susamış ve cani olarak bilinen bir fatihtir. Orta ve Doğu Asya, Batı ve Orta Avrupa ve Orta Doğu’ya kadar inmiş gerisinde çok büyük bir imparatorluk bırakmıştır. Avrupa’nın tamamını fethe tutuşan Cengiz Han‘nın ölümüyle yeni Han geri çekilmiş ve Avrupa Moğol fethine nail olamamıştı.