Çocuklarda neredeyse hemen her yaş sürecinde bir sendrom dönemi yaşanır hale gelmiştir. Özellikle 18 aylıktan itibaren çocukta bir bağımsızlık belirtileri başlar ki, bu 3 yaşına gelindiğinde artık birey göstergesi ağır basar. Kuşkusuz bu sendrom uzunca sürmez ama ebeveyn olarak gerçekten sabırlı olmanın en önemli zamanıdır.

3 Yaş Sendromunda Karakteristik Noktalar Nelerdir?

Her şeyden önce istediklerini yapma modunda olurlar, ebeveynden alınacak hayır cevabı karşısında öfke patlaması söz konusu olur Hep bir inatlaşma vardır. Hayal ve gerçek ayırt etme henüz dengeleyememiştir. Zaman duygusu yoktur. Zorlayarak bir şey yaptırmak imkansız gibi bir şeydir. Çok soru sorar, neden soruları bitip tükenmez.

3 Yaş Sendromunda Ebeveyn Nasıl Davranmalıdır?

Bir çocuğun sağlıklı bir birey olarak yetişmesi için her şeyden önce ihtiyaçlarının ve isteklerinin ve en önemlisi duygusal gelişiminin karşılanması gerekir. Bu yaş grubunda yaptıklarının sakince karşılanması bir ebeveynin yapması gereken ilk adımdır. Bir çocuğun kendini yerlere atarak istediğini yaptırmak istemesi kuşkusuz bir kriz anı olarak nitelendirilebilir burada anne ve babanın yapması gereken sakinliktir.

3 yaş sendromundaki bir çocuk kendini kanıtlama çabasındadır. İnatçılık duygusu gelişmiştir. Söylenenin aksini yapma içgüdüsü doğmuştur. Kendi istediklerini giyme, yeme, öğle uykusuna yatmak istememe gibi yaklaşımlar sergiler. Bunların hepsi bağımsızlık örneğidir.

Çocuğa bu dönemde sevgiyi olabildiğinde göstermek, ilgiyi hat safhada tutmak, sık sık sarılmak, çocukla kaliteli zaman geçirmek, ona küçük görevler vermek böylelikle kendini önemli hissetmesini sağlamak, aile kavramını hissettirmek, göz teması ile onunla konuşmak ve iletişim kurmak; hem sakinleştirici etki yaratacak hem de bu sendromun sürecini daha kısalmasına neden olacaktır.

Çocuk artık büyüme ve olgunlaşma dönemi içinde olduğundan yapılması gereken sendromunu yaşayacaksa ve yaşatacaksa bir ebeveyn buna izin vermelidir. Zira istediklerine karşı gelmek, itiraz etmek huysuzlukların çok daha artmasına neden olabilir, psikolojik açıdan çok daha sıkıntılı süreçlere imza atılabilir. Bağırmak ve dövme gibi cezalar vermek yerine olumlu tavır takınmak çocuk eğitiminde her zaman olması gerekendir. Bir ebeveyn olarak sıkıntıya düşüldüğü zamanlarda da gerek çocuk gerek anne baba olarak çok daha yıpratıcı bir döneme sebebiyet vermemek için bir pedagog yardımcı olacak en güzel adrestir.