2019 Avukatlık Sınavı Çıkacak Mı ?Özellikle Hukuk Fakültesine yeni başlamış olan öğrencilerin son zamanlarda sıklıkla sorduğu sorulardan birisine yanıt aramak istediğimiz için bu yazıyı açmış bulunmaktayız. 2019 yılında avukatlık sınavının çıkıp çıkmayacağı yoğun derecede tartışılmaktadır. Her geçen gün yeni bilgilerin paylaşıldığı ve konu hakkında gerek Adalet Bakanlığı’nın gerekse Barolar Birliği tarafından yapılan açıklamalarla avukatlık sınavının çıkması yönünde bir fikir birliğine varıldığını belirtmek istiyoruz. Ancak avukatlık sınavı çıkarsa kimler etkileyecek bu konu üzerinde titizlikle durulması gerekmektedir. Çünkü kazanılmış hak denilen olguya dikkat edilmesi gerekmektedir. Avukat sayısının her geçen gün biraz daha arttığı ve şuanda mevcut avukat sayısının 120.000’den fazla olduğunu söylememiz gerekmektedir. Her geçen gün yeni avukat sayıları da ilave edildiği zaman yeni mezun bir avukatın pastadan elde edeceği pay gittikçe azalmaktadır. Avukatlık sınavının çıkması için görüşmelerin devam ettiği belirtilmiştir. Yani şuanda avukatlık sınavı mevcut değildir fakat konu üzerinde çeşitli çalışma ve araştırmaların yapıldığı da belirtilmektedir. Fakat ortaya şöyle bir sorun çıkmaktadır. Acaba Hukuk Fakültesi mezunları avukat olamayınca ne yapacaktır ? Bu yüzden Hukuk Fakültesi mezunlarının işsiz kalmaması adına yeni yeni mesleklerin ortaya çıkması gerekmektedir. 

Avukatlık Sınavı Kimleri Kapsamalıdır ?

Bu yazımız birer öneri niteliğindedir ve bu yüzden avukatlık sınavı ile ilgili henüz bilgiler netleşmemiştir. Ancak bu makalemizi elbette yetkili kişiler de okuyacaktır. Avukatlık sınavının kimleri kapsaması gerektiği konusunda birkaç fikir paylaşımında bulunmak istiyorum. Avukatlık sınavı şuanda Hukuk Fakültesi okuyan kişiler için de geçerli olmalıdır. Avukatlık stajına başlayacak olan öğrencilere maaş bağlanmalıdır. Şuanki mevcut avukat stajyerleri herhangi bir maaş almamaktadır. Dolayısıyla onların kazanılmış hakları mevcuttur. Bu yüzden avukatlık sınavı şuanki stajyer avukatları etkilememelidir, çünkü mevcut stajyer avukatların kazanılmış hakları mevcuttur. Avukatlık stajı şuanda Hukuk Fakültesinde hala öğrenim görmekte olan kişileri ise  etkilemelidir. Çünkü geçtiğimiz yıllarda 70.000 olan avukat sayısı 5 yılda neredeyse ikiye katlayarak 120.000 civarına ulaşmıştır. Şuanda Hukuk Fakültesinde öğrenim gören hukuk öğrencileriyle birlikte bu sayının her 5 yılda bir ikiyle çarpılması asla etik değildir. Eğer şuanda hukuk fakültesi okumakta olan öğrencileri etkilemeyecekse biran önce ilgili yasa çıkartılmalıdır. Yoksa ileride dava sayısından daha fazla avukat sayısı olabilecektir. Bu durumun önlenmesi gerekmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Avukatlık sınavının yapılmasının yanında şuanda Hukuk Fakültesi okuyan ve avukatlık sınavını başarıyla kazanmış olan Stajyer Avukatlara maaş bağlanması gerekmektedir. Halen görev yapmakta olan stajyer avukatlara ise herhangi bir sınav şartı getirilmemelidir, çünkü onların kazanılmış hakları mevcuttur. Staj esnasında kendilerine herhangi bir maaş bağlanmamıştır… Bu yüzden avukatlık sınavından şimdiki stajyer avukatlar etkilenmemelidir.

Bu kısa öneri cümlelerimizden sonra biraz daha detay vermek gerekirse noterlik mesleği için de artık sınav şartı arandığını ve uzun yıllar noterlik belgesi saklamanın mazide kalacağı anlaşılmaktadır. Bu son derece olumlu bir gelişmedir. Çünkü noterlik mesleği sırayla yapılması gereken bir meslek değildir. Bunun için belirli şartlar ve kriterlerin ortaya konulması ve tam bağımsız bir sınavın yapılması gerekmektedir.

İkinci sorun ise şu noktada ortaya çıkmaktadır… Avukatlık sınavı veya noterlik sınavı geldiği zaman mülakat olacak mıdır yoksa mülakatsız bir şekilde sadece yazılı sınavı geçenler mi stajyer avukat olarak göreve başlayacaktır ? Bizce olması gereken sadece yazılı sınavın uygulanması ve belirli bir miktarın üzerinde başarı puanı elde edenlerin mesleğe başlamaya hak kazanmaları gerektiğidir. Sınavı organize edecek olan kurumun ise ÖSYM tarafından yapılması beklenmektedir.

Yukarıda yer alan cümleler tamamıyla bizim kendi önerimizden oluşmaktadır. Avukat sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu noktada avukatlık sınavı gelirse çok iyi bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Şuanda stajyer avukat sıfatını kazanmış olan avukatları bu sınav etkilememelidir. Fakat henüz mezun olmamış tüm Hukuk Fakültesi öğrencilerini kapsayacak şekilde bir sınav getirilmesi bir an önce gereklidir. Bu yüzden ilgili düzenlemelerin kanuni temeller ile birlikte bir açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Mesleğin kalitesinin arttırılması için gerekli olan budur.

Siz değerli ziyaretçilerimizin Hukuk Fakültesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik avukatlık sınavına bakış açısı nedir ? Sizler de aşağıdan yorum yazarak internet sitemizde yorumunuzun yayınlanmasını sağlayabilirsiniz.